• image1 Every time we embrace, i go to that away place...
  • image2 Every time we embrace, i go to that away place...
  • image3 Every time we embrace, i go to that away place...
  • image5 Every time we embrace, i go to that away place...

Anna Daria Merska - dla siebie i innych 2017

... Wędrując po świecie, utwierdziła się w słuszności obranej drogi. Zarazem zrozumiała także, że teraz jej miejsce tak naprawdę jest w Polsce, a konkretnie w Grójcu. Tutaj czuje się dobrze, tworząc obrazy i ucząc malarstwa, aranżując wystawy rodzimych artystów w Galerii GOK, czy też warsztaty plastyczne - w ramach Fundacji „Stacja Relacja” - w lokalu przy ulicy Bankowej 3/7, gdzie zresztą mieści się jej Pracownia Artystyczna „PAADM”.
- Jesteśmy tam – tłumaczy - gdzie możemy dawać coś z siebie innym ludziom i czujemy się potrzebni. Nie umiałabym żyć tylko dla siebie...

Remigiusz Matyjas

Czytaj więcej: Anna Daria Merska - dla siebie i innych 2017

Wewnętrzna Przestrzeń Anny Darii 2016

...Z wnętrza jej obrazów  płyną smugi światła. W warstwie wizualnej wydobywają się poprzez prześwity pozostawione w kurtynie nieba, rozbłyskują wśród drzew, odbijają się od tafli wody. W warstwie plastycznej promieniują z ich kolorystyki. Malarka oddaje barwną tkankę otaczającego świata, porzucając jego opisywanie. Wypowiada się za pomocą sugestywnych, działających na wyobraźnię form....

Ela Malka

Czytaj więcej: Wewnętrzna Przestrzeń Anny Darii 2016

Wewnętrzna Mapa Anny Darii 2013 / Wewnętrzna Przestrzeń 2015

Formalne i symboliczne metamorfozy ostatnich introspektywnych obrazów młodej, polskiej artystki Anny Darii Merskiej są wynikiem głębokich zmian w jej życiu.  Przemiany te są konsekwencjami jej jeszcze głębszego połączenia się ze swoim wewnętrznym światem (gnothi seauton – grec. poznaj samego siebie). Ania Daria Merska zmieniła artystyczny temat zainteresowań, przechodząc od wcześniejszej makrokosmicznej przestrzeni do mikrokosmicznej intymności duszy...

Mario Berdič Codella

Czytaj więcej: Wewnętrzna Mapa Anny Darii 2013 / Wewnętrzna Przestrzeń 2015

"Kurioza" - wystawa zbiorowa w Galerii Kwadratura w Lublinie 2016

Anna Daria Merska maluje tak, jakby chciała swym wewnętrznym pięknem ozdobić tron Matki Natury. Jej obrazy smakują jak owoce granatu, pachną jak łany zboża, lasy i wulkany. Można w nich dostrzec czyste źródła oraz wyczytać z nich dziką, nieokreśloną moc żywiołów w czystej formie, wyłaniających radość życia z chaosu.

Emil Głuch

Świat Anny 2012

Człowiek jest uformowany przez ślady, które zostawia za sobą w trakcie swojego życia. Te ślady są niezbędne do zrozumienia człowieka. Stopniowo jednoczą go z odpowiednim dla niego ciałem. Ślady, które przypuszczalnie odkrył w sobie, są zazwyczaj wynikiem życiowych spotkań. W tych spotkaniach intuicja odgrywa znacznie większą rolę niż wiedza. Podczas gdy człowiek podąża za swoją intuicją, wiedza  rozwija, wspiera i wzmacnia go. Tym samym, jest to proces samo-realizacji i samo świadomości człowieka. Twórczość i kreatywność są najważniejszymi wskazówkami w procesie samo-uznania...

Ahmet Özel

Czytaj więcej: Świat Anny 2012

2019  AD Merska