• image1 Every time we embrace, i go to that away place...
  • image2 Every time we embrace, i go to that away place...
  • image3 Every time we embrace, i go to that away place...
  • image5 Every time we embrace, i go to that away place...

Wewnętrzna Przestrzeń Anny Darii 2016

Malarstwo jest sprawą postrzegania, a siłą i miarą wyobraźni artysty jest jego wzrok i dusza. Obrazy Anny Darii Merskiej pokazują, jak niewyczerpanym źródłem bodźców malarskich jest natura z jej bogactwem zjawisk i struktur w swojej egzystencji i ciągłej zmienności. Akceptacja wszechświata i przenikanie odczuwanych przez Artystkę wymiarów odbywa się pod naciskiem  wewnętrznej atmosfery, nastroju, czy też stanu emocjonalnego. Z wnętrza jej obrazów  płyną smugi światła. W warstwie wizualnej wydobywają się poprzez prześwity pozostawione w kurtynie nieba, rozbłyskują wśród drzew, odbijają się od tafli wody. W warstwie plastycznej promieniują z ich kolorystyki. Malarka oddaje barwną tkankę otaczającego świata, porzucając jego opisywanie. Wypowiada się za pomocą sugestywnych, działających na wyobraźnię form. Tworzy aluzję czy też optyczną sugestię elementów pejzażu osiąganą przez  abstrakcyjne plamy koloru. Stale odwołuje się do wyobraźni widza.

Ela Malka

2019  AD Merska