• image1 Every time we embrace, i go to that away place...
  • image2 Every time we embrace, i go to that away place...
  • image3 Every time we embrace, i go to that away place...
  • image5 Every time we embrace, i go to that away place...

07.06. - 12.06.2013 Euro Kosova Art Colony, Harilaq 2013, Kosovo

Plener Malarski "EURO - Kosova ART" promuje wartości kulturowe i historyczne oraz potencjał twórczy artystów z Kosowa i ze świata. To wydarzenie ma na celu uwrażliwić społeczeństwo na bardzo ważny obszar archeologiczny dziedzictwa kulturowego w Kosowie. Zamek Harilaq jest pod ochroną i patronatem Prezydenta Kosowa.
"EURO - Kosova ART" został zorganizowany w sposób profesjonalny, a to już budzi duże zainteresowanie artystów z wielu krajów na całym świecie. W tym roku projekt był wspierany przez Gminę Kosowym Polu (Fushë Kosovë) i inne państwowe instytucje w Kosowie.

2019  AD Merska