Świat Anny

Ahmet Özel, 2012

Człowiek jest uformowany przez ślady, które zostawia za sobą w trakcie swojego życia. Te ślady są niezbędne do zrozumienia człowieka. Stopniowo jednoczą go z odpowiednim dla niego ciałem. Ślady, które przypuszczalnie odkrył w sobie, są zazwyczaj wynikiem życiowych spotkań. W tych spotkaniach intuicja odgrywa znacznie większą rolę niż wiedza. Podczas gdy człowiek podąża za swoją intuicją, wiedza rozwija, wspiera i wzmacnia go. Tym samym, jest to proces samo-realizacji i samo świadomości człowieka. Twórczość i kreatywność są najważniejszymi wskazówkami w procesie samo-uznania.

Sztuka zawsze była ważna na drodze do zrozumienia głębokiego znaczenia istnienia. Dzieła sztuki świadczą o wieku i świecie artysty, który je stwarza.

Dzieła sztuki, które Anna Daria Merska tworzy z głęboką wrażliwością, przedstawiają nam owo świadectwo. Widzimy głębokie wiry jej własnego świata i spokojny porządek serii „Inner sun”, którą ostatnio się zajmuje. W jej pracach słońce pojawia się w przesmyku, na końcu którego wita nas wymowny chaos. To słońce rozgrzewa nasze wnętrza swoim blaskiem i ogłasza nam mądrą nadzieję i błogość.

W malowniczych tłach powstałych wydawałoby się przypadkowo, odnaleźć można ślady z życia. Czasami pozostawiamy nas samych na drodze intuicji, innym razem postępujemy drogą małych, ale znaczących decyzji. Dzięki wypukłości kolorów, faktur oraz farby możemy dostrzec rozkosz świata. Widz dołącza do świata Anny Darii poprzez obecność obrazu i staje się częścią jej emocji. Odbiorca cieszy się podróżą w świat kolorów i faktur, którą wytworzyła plastyczna wyobraźnia autorki.

Unikalna technika malarska i „podwójne” dzieła sztuki, które wytwarza różnymi zestawieniami, nie są zasadniczo „dyptykami”. Konieczne jest postrzeganie tych obrazów jako odzwierciedleń, które pomagają zrozumieć życie i czynią je widocznym. Istnieją wzajemnie ze sobą. Jeden opisuje inny i nadaje mu znaczenie. Są to projekcje życia i człowieka.

„Dotyk”, nowy okres w twórczości artystki, może być rozumiany jako kontynuacja serii „Inner sun”. Stykamy się z mistycznym i głębokim światem, który wpływa na człowieka w tym wewnętrznym poznaniu, gdzie krążą nagie emocje, uwolnione przez efekt kolorystyczny. W tle towarzyszy tajemnicza muzyka plastycznej przestrzeni, otacza nas harmonia i wchłania nas do świata, który stworzyła artystka.

Obserwujemy ślady początkowego konceptu kolorystycznego w pierwszych pracach Anny Darii i jej interpretacje krajobrazu, kwiatów i drzew poświęconych naturze. Barwne tło zawierające kontrast i delikatną warstwę farby to zwiastun następnych okresów. Natura stanowi źródło inspiracji artystki. Emocja stopniowo udoskonalana poprzez istotę natury, wyłania się na powierzchni obrazu i poprzez tworzenie jej własnego tlenu porywa widza jego własną głęboką aurą, w której czyste, pełne znaczenia kolory są upiększone, duch i nadzieja ożywają.

Ahmet Özel, 2012